ABCDE
1
15.1 Volitional Form - 1
2
I. Fill in the chart below.
3
0まてる、まとうpotentialis en volutionalis van まつまてる、まとうOK
4
1およげる、およごうpotentialis en volutionalis van およぐおよげる、およごうOK
5
2よめる、よもうpotentialis en volutionalis van よむよめる、よもうOK
6
3やめられる、やめようpotentialis en volutionalis van やめるやめられる、やめようOK
7
4みがける、みがこうpotentialis en volutionalis van みがくみがける、みがこうOK
8
5うれる、うろうpotentialis en volutionalis van うるうれる、うろうOK
9
6すてられる、すてようpotentialis en volutionalis van すてるすてられる、すてようOK
10
7こられる、こようpotentialis en volutionalis van くるこられる、こようOK
11
8つきあえる、つきあおうpotentialis en volutionalis van つきあうつきあえる、つきあおうOK
12
9そつぎょうできる、そつぎょうしようpotentialis en volutionalis van そつぎょうするそつぎょうできる、そつぎょうしようOK
13
14
II. Complete the dialogue using the volitional forms.
15
1今晩レストランで食べよう。Laten we vanavond in een restaurant eten.今晩レストランで食べよう。OK
16
2予約しようか。Zullen we een reservering maken?予約しようか。OK
17
3みちこさんも誘おう。Laten we Michiko ook uitnodigen.みちこさんも誘おう。OK
18
4どうやって行こうか。Hoe zullen we gaan?どうやって行こうか。OK
19
5タクシーで行こう。Laten we met de taxi gaan.タクシーで行こう。OK
20
21
15.2 Volitional Form - 2
22
I. Read the first half of the sentences carefully.
23
1保険に入ろうと思っています。Ik denk aan een verzekering te nemen.保険に入ろうと思っています。OK
24
2両親にお金を借りようと思っています。Ik zou geld van mijn ouders willen lenen.両親にお金を借りようと思っています。OK
25
3熱いお風呂に入って早く寝ようと思っています。
Ik denk eraan om in het hete bad te gaan en vroeg te gaan slapen.
熱いお風呂に入って早く寝ようと思っています。OK
26
4新しい服を買おうと思っています。Ik denk aan het kopen van nieuwe kleding.新しい服を買おうと思っています。OK
27
5花を送ろうと思っています。Ik denk aan het sturen van bloemen.花を送ろうと思っています。OK
28
6練習しようと思っています。Ik denk er aan te oefenen.練習しようと思っています。OK
29
30
II. Complete the dialogue, using the volitional + と思っています。
31
1今度の休みに何をしようと思っていますか。Wat denk je te willen doen op je komende vakantie?今度の休みに何をしようと思っていますか。OK
32
2友だちが来る。Mijn vriend komt eraan.友だちが来る。OK
33
3友だちといろいろな所に行こうと思っています。
Ik denk met mijn vrienden naar verschillen plaatsen te willen gaan.
友だちといろいろな所に行こうと思っています。OK
34
4試験があるので、勉強しようと思っています。Omdat er een examen is denk ik er aan te willen studeren.試験があるので、勉強しようと思っています。OK
35
36
15.3 ~ておく
37
I. Read the first half of the senterces carefully.
38
1旅館を予約しておきます。Ik zal de herberg reserveren. (voorbereiding)旅館を予約しておきます。OK
39
2電車の時間を調べておきます。Ik controleer de trein tijd. (voorbereiding)電車の時間を調べておきます。OK
40
3新しい歌を練習しておきます。Ik zal een nieuw liedje oefenen. (voorbereiding)新しい歌を練習しておきます。OK
41
4いいレストランを探しておきます。Ik zal een goed restaurant zoeken. (voorbereiding)いいレストランを探しておきます。OK
42
5お金をおろしておきます。Ik zal mijn geld opnemen. (voorbereiding)お金をおろしておきます。OK
43
44
II. Answer the following questions.
45
1水と食べ物を買っておきます。Ik koop water en voedsel. (voorbereiding)水と食べ物を買っておきます。OK
46
2たくさん勉強しておきます。Ik zal veel studeren. (voorbereiding)たくさん勉強しておきます。OK
47
3暖かい服を買っておかなければいけません。Je moet warme kleren kopen. (voorbereiding)暖かい服を買っておかなければいけません。OK
48
49
15.4 Using Sentences to Qualify Nouns - 1
50
I. Make sentences using the cues.
51
0これは友だちが書いた手紙です。Dit is een brief geschreven door een vriend.これは友だちが書いた手紙です。OK
52
1これは私が毎日使うパソコンです。Dit is een pc die ik elke dag gebruik.これは私が毎日使うパソコンです。OK
53
2これは私が友だちに借りたノートです。Dit is een notitieboekje dat ik heb geleend van mijn vriend.これは私が友だちに借りたノートです。OK
54
3これは父が私にくれたジャケットです。Dit is de jas die mijn vader aan mij gaf.これは父が私にくれたジャケットです。OK
55
4これは友だちが住んでいるマンションです。Dit is het mansion waar mijn vrienden wonen.これは友だちが住んでいるマンションです。OK
56
5これは兄が予約した旅館です。Dit is een herberg die mijn oudere broer heeft gereserveerd.これは兄が予約した旅館です。OK
57
58
II. Translate the following sentences.
59
1これは私が卒業した学校です。Dit is de school waar ik ben afgestudeerd.これは私が卒業した学校です。OK
60
2これは私が去年登った山です。Dit is de berg die ik vorig jaar beklom.これは私が去年登った山です。OK
61
62
15.5 Using sentences to Qualify Nouns - 2
63
I. Translate the sentences, paying attention to the underlined parts.
64
1東京大学を卒業した人に会いました。
Ik ontmoette een persoon die afstudeerde aan de Universiteit van Tokio.
東京大学を卒業した人に会いました。OK
65
2ロシアに行ったことがある友だちがいます。Ik heb vrienden die naar Rusland zijn geweest.ロシアに行ったことがある友だちがいます。OK
66
3きのう食べた料理はおいしかったです。Het koken dat ik gisteren at was heerlijk.きのう食べた料理はおいしかったです。OK
67
4中国語が話せる人を探しています。
Ik aan het zoeken naar een persoon die Chinees kan spreken.
中国語が話せる人を探しています。OK
68
69
II. Answer the questions, using the noun qualifier.
70
0うそをつかない友だちがほしいです。Ik wil een vriend die niet kan liegen.うそをつかない友だちがほしいです。OK
71
1プールがあるアパートがいいです。Een appartement met een zwembad is goed.プールがあるアパートがいいです。OK
72
2いい店がたくさんある町に住みたいです。Ik wil in een stad met veel goede winkels wonen.いい店がたくさんある町に住みたいです。OK
73
3料理が上手な人がいいです。Mensen die goed kunnen koken zijn goed.料理が上手な人がいいです。OK
74
75
15.7 答えましょう
76
I. 日本画で答えてください。
77
1ホテルを予約しておかなければいけません。Ik moet een hotel reserveren. (voorbereiding)ホテルを予約しておかなければいけません。OK
78
2花です。Het is een bloem.花です。OK
79
3東京に友だちに会いに行こうと思っています。
Ik ben van plan naar Tokio te willen gaan om mijn vrienden te zien.
東京に友だちに会いに行こうと思っています。OK
80
4ハワイに住んでいる友だちがいます。Ik heb vrienden die in Hawaï wonen.ハワイに住んでいる友だちがいます。OK
81
5海が見える家に住みたいです。Ik wil in een huis wonen waar ik de zee kan zien.海が見える家に住みたいです。OK