ABCDE
1
13.1 Potential Verbs - 1
2
I. Fill in the chart.
3
0ねて、ねられる、ねられないte-vorm, potentialis+ en potentialis- van ねるねて、ねられる、ねられないOK
4
1あそんで、あそべる、あそべないte-vorm, potentialis+ en potentialis- van あそぶあそんで、あそべる、あそべないOK
5
2およいで、およげる、およげないte-vorm, potentialis+ en potentialis- van およぐおよいで、およげる、およげないOK
6
3のんで、のめる、のめないte-vorm, potentialis+ en potentialis- van のむのんで、のめる、のめないOK
7
4やめて、やめられる、やめられないte-vorm, potentialis+ en potentialis- van やめるやめて、やめられる、やめられないOK
8
5もってきて、もってこられる、もってこられないte-vorm, potentialis+ en potentialis- van もってくるもってきて、もってこられる、もってこられないOK
9
6まって、まてる、まてないte-vorm, potentialis+ en potentialis- van まつまって、まてる、まてないOK
10
7うたって、うたえる、うたえないte-vorm, potentialis+ en potentialis- van うたううたって、うたえる、うたえないOK
11
8つくって、つくれる、つくれないte-vorm, potentialis+ en potentialis- van つくるつくって、つくれる、つくれないOK
12
9きいて、きける、きけないte-vorm, potentialis+ en potentialis- van きくきいて、きける、きけないOK
13
10して、できる、できないte-vorm, potentialis+ en potentialis- van するして、できる、できないOK
14
11きて、こられる、こられないte-vorm, potentialis+ en potentialis- van くるきて、こられる、こられないOK
15
12かえして、かえせる、かえせないte-vorm, potentialis+ en potentialis- van かえすかえして、かえせる、かえせないOK
16
13かえって、かえれる、かえれないte-vorm, potentialis+ en potentialis- van かえる (terugkeren)かえって、かえれる、かえれないOK
17
18
II. Write two things you can/cannot do and two things you were able/unable to do in childhood.
19
1a日本語が話せます。Ik kan Japans spreken.日本語が話せます。OK
20
1bすしが作れます。Ik kan sushi maken.すしが作れます。OK
21
2a泳げません。Ik kan niet zwemmen.泳げません。OK
22
2b上手に歌が歌えません。Ik kan liedjes niet goed zingen.上手に歌が歌えません。OK
23
3aピアノが弾けました。Ik kon piano spelen.ピアノが弾けました。OK
24
3bゲームができました。Ik kon een spel doen.ゲームができました。OK
25
4a肉が食べられませんでした。Ik kon geen vlees eten.肉が食べられませんでした。OK
26
4bたくさんの人の前で話せませんでした。Ik kon niet voor veel mensen praten.たくさんの人の前で話せませんでした。OK
27
28
13.2 Potential Verbs - 2
29
I. Read the first half of the sentences and fill in the blanks with the potential verbs.
30
1中国に住んでいたので、中国語が話せます。Omdat ik in China woonde, kan ik Chinees spreken.中国に住んでいたので、中国語が話せます。OK
31
2水がこわいので、泳げません。Ik ben bang voor het water, dus ik kan niet zwemmen.水がこわいので、泳げません。OK
32
3いろいろなことに興味があるので、専攻が決められません。Ik ben geïnteresseerd in verschillende dingen, dus ik kan mijn major niet beslissen.いろいろなことに興味があるので、専攻が決められません。OK
33
4かぜをひいているので、あした学校に行けません。Omdat ik verkouden ben, kan ik morgen niet naar school.かぜをひいているので、あした学校に行けません。OK
34
5おなかがすいているので、たくさん食べられます。Ik heb honger, dus ik kan veel eten.おなかがすいているので、たくさん食べられます。OK
35
6宿題がたくさんあるので、今日は出かけられません。Ik heb veel huiswerk dus ik kan vandaag niet uitgaan.宿題がたくさんあるので、今日は出かけられません。OK
36
37
II. Translate the following sentences.
38
1どんな歌が歌えますか。Wat voor liedjes kun je zingen?どんな歌が歌えますか。OK
39
2どこで安い服が買えますか。Waar kan ik goedkope kleding kopen?どこで安い服が買えますか。OK
40
3きのうの夜、ぜんぜん寝られませんでした。Gisterennacht kon ik helemaal niet slapen.きのうの夜、ぜんぜん寝られませんでした。OK
41
4子供の時、ピーマンが食べられませんでしたが、今食べられます。Toen ik een kind was, kon ik geen paprika's eten, maar ik kan het nu eten.子供の時、ピーマンが食べられませんでしたが、今食べられます。OK
42
5弁護士になれてうれしいです。Ik ben blij omdat ik advocaat kon worden.弁護士になれてうれしいです。OK
43
44
13.3 ~し
45
I. Complete the sentences, using ~し.
46
1寒いし、眠いし、起きたくないです。Omdat ik het koud is en omdat ik slaperig ben wil ik niet opstaan.寒いし、眠いし、起きたくないです。OK
47
2頭がいいし、ギターが弾けるし、田中さんは人気があります。Omdat hij slim is en omdat hij gitaar kan spelen is meneer Tanaka populair.頭がいいし、ギターが弾けるし、田中さんは人気があります。OK
48
3あしたテストがあるし、先生に会わなければいけないし、今日は忙しいです。
Omdat ik morgen een test heb en omdat ik een leraar moet ontmoeten heb ik het druk vandaag.
あしたテストがあるし、先生に会わなければいけないし、今日は忙しいです。OK
49
4よくうそをつくし、約束を守らないし、山田さんがきらいです。
Omdat hij vaak liegt en omdat hij beloftes niet houdt heb ik een hekel aan meneer Yamada.
よくうそをつくし、約束を守らないし、山田さんがきらいです。OK
50
5大学に入れたし、友だちがたくさんいるし、今幸せです。
Omdat ik de universiteit kon binnengaan en omdat ik veel vrienden heb ben ik nu gelukkig.
大学に入れたし、友だちがたくさんいるし、今幸せです。OK
51
52
II. Answer the questions and add the reasons with ~し.
53
0いいえ、好きじゃないです。先生は厳しいし、宿題はたくさんあるし。Nee, ik heb het niet graag. Omdat de leraar streng is en omdat er veel huiswerk is.いいえ、好きじゃないです。先生は厳しいし、宿題はたくさんあるし。OK
54
1いいえ、働きたくないです。日本語は難しいし、物価は高いし。Nee, ik wil niet werken. Omdat Japans moeilijk is en omdat de prijzen duur zijn.いいえ、働きたくないです。日本語は難しいし、物価は高いし。OK
55
2はい、好きです。きれいな公園があるし、家族がいるし。Ja, ik heb het graag. Omdat er een mooi park is en omdat er familie is.はい、好きです。きれいな公園があるし、家族がいるし。OK
56
3冬のほうが好きです。雪が好きだし、スキーができるし。Ik heb liever de winter. Omdat ik van sneeuw hou en omdat ik kan skiën.冬のほうが好きです。雪が好きだし、スキーができるし。OK
57
4東京に行きたいです。友だちがいるし、おもしろい所がたくさんあるし。
Ik wil naar Tokio gaan. Omdat ik er vrienden heb en er veel interessante plaatsen zijn.
東京に行きたいです。友だちがいるし、おもしろい所がたくさんあるし。OK
58
59
13.4 ~そうです
60
I. Describe the pictures with ~そうです.
61
0このケーキは甘そうです。Deze cake ziet er zoet uit.このケーキは甘そうです。OK
62
1この先生はやさしそうです。Deze leraar ziet er aardig uit.この先生はやさしそうです。OK
63
2このDVDはおもしろそうです。Deze dvd lijkt interessant.このDVDはおもしろそうです。OK
64
3この子供は元気そうです。Dit kind lijkt gezond te zijn.この子供は元気そうです。OK
65
4この指輪は高そうです。Deze ring ziet er duur uit.この指輪は高そうです。OK
66
5この犬は頭が悪そうです。Deze hond lijkt dom te zijn.この犬は頭が悪そうです。OK
67
68
II. Rephrase the sentences as in the example, using the same pictures.
69
0甘そうなケーキですね。Een zoet uitziende cake, he?甘そうなケーキですね。OK
70
1やさしそうな先生ですね。Een vriendelijk uitziende leraar, he?やさしそうな先生ですね。OK
71
2おもしろそうなDVDですね。Een interessant uitziende DVD, he?おもしろそうなDVDですね。OK
72
3元気そうな子供ですね。Een gezond uitziend kind, he?元気そうな子供ですね。OK
73
4高そうな指輪ですね。Een duur lijkende ring, he?高そうな指輪ですね。OK
74
5頭が悪そうな犬ですね。Een dom uitziende hond, he?頭が悪そうな犬ですね。OK
75
76
13.5 ~てみる
77
I. Reply to A, using ~てみます.
78
1見てみます。Ik zal kijken en zien wat het geeft.見てみます。OK
79
2空手のクラスに行ってみます。Ik zal naar de karateles gaan en zien wat het geeft.空手のクラスに行ってみます。OK
80
3読んでみます。Ik zal het lezen en zien wat het geeft.読んでみます。OK
81
4食べてみます。Ik zal het proeven.食べてみます。OK
82
83
II. Write three places you have never been to and things you want to try there, using ~てみたい。
84
0モンゴルに行ってみたいです。そこで馬に乗ってみたいです。Ik wil proberen naar Mongolië te gaan. Ik wil daar proberen op een paard te rijden.モンゴルに行ってみたいです。そこで馬に乗ってみたいです。OK
85
1エジプトに行ってみたいです。そこでピラミッドを見てみたいです。
Ik wil proberen naar Egypte te gaan. Daar ik zou graag proberen de piramide te zien.
エジプトに行ってみたいです。そこでピラミッドを見てみたいです。OK
86
2アフリカに行ってみたいです。そこで生物をたくさん見てみたいです。Ik wil proberen naar Afrika te gaan. Ik zou graag veel dieren proberen zien daar.アフリカに行ってみたいです。そこで生物をたくさん見てみたいです。OK
87
3中国に行ってみたいです。そこでいろいろな食べ物を食べてみたいです。
Ik wil proberen naar China te gaan. Daar zou graag een verscheidenheid aan voedsel willen proeven.
中国に行ってみたいです。そこでいろいろな食べ物を食べてみたいです。OK
88
89
13.6 なら
90
I. Using なら, answer the questions according to the given cues.
91
0日曜日ならひまですが、土曜日はひまじゃないです。Zondag ben ik wel vrij maar zaterdag ben ik niet vrij.日曜日ならひまですが、土曜日はひまじゃないです。OK
92
1魚なら食べますが、肉は食べません。Vis eet ik wel maar vlees eet it niet.魚なら食べますが、肉は食べません。OK
93
2車なら買いたいですが、バイクは買いたくないです。Een auto zou ik wel graag kopen maar een motorfiets wil ik niet kopen.車なら買いたいですが、バイクは買いたくないです。OK
94
3犬なら飼ったことがありますが、猫は飼ったことがありません。Een hond heb ik wel al gehouden maar een kat heb ik nog niet gehouden. (ervaring)犬なら飼ったことがありますが、猫は飼ったことがありません。OK
95
96
II. Answer the questions, using なら.
97
0韓国なら行ったことがあります。Ik ben wel in Korea geweest. (ervaring)韓国なら行ったことがあります。OK
98
1中国なら行ったことがあります。Ik ben wel in China geweest. (ervaring)中国なら行ったことがあります。OK
99
2テニスならできます。Ik kan wel tennissen.テニスならできます。OK
100
3すき焼きなら作れます。Ik kan wel Sukiyaki maken.すき焼きなら作れます。OK
101
4五千円なら貸せます。Ik kan wel voor vijfduizend yen lenen.五千円なら貸せます。OK
102
103
13.7 一週間に三回
104
I. Translate the following sentences.
105
1メアリーさんは一日に一時間日本語のCDを聞きます。Mary luistert één uur per dag naar een Japanse (taal) CD.メアリーさんは一日に一時間日本語のCDを聞きます。OK
106
2ジョンさんは一週間に一回スーパーに行きます。John gaat eens per week naar de supermarkt.ジョンさんは一週間に一回スーパーに行きます。OK
107
3みちこさんは一か月に二回買い物に行きます。Michiko gaat twee keer per maand uit winkelen.みちこさんは一か月に二回買い物に行きます。OK
108
4けんさんは一年に一回外国に行きます。Ken gaat eenmaal per jaar naar het buitenland.けんさんは一年に一回外国に行きます。OK
109
110
II. Write how ofton/long you do the following activities.
111
0一日に一時間ぐらいテレビを見ます。Ik kijk ongeveer een uur per dag tv.一日に一時間ぐらいテレビを見ます。OK
112
1一週間に一回ぐらい母に電話します。Ik bel mijn moeder ongeveer eens per week.一週間に一回ぐらい母に電話します。OK
113
2一日に二回歯を磨きます。Ik poets mijn tanden twee keer per dag.一日に二回歯を磨きます。OK
114
3一日に七時間ぐらい寝ます。Ik slaap ongeveer zeven uur per dag.一日に七時間ぐらい寝ます。OK
115
4一か月に一回ぐらい髪を切ります。Ik knip ongeveer één keer per maand mijn haar.一か月に一回ぐらい髪を切ります。OK
116
5一週間に二日ぐらい運動します。Ik zal ongeveer 2 dagen per week fysieke oefeningen doen.一週間に二日ぐらい運動します。OK
117
6一年に一回ぐらいかぜをひきます。Ik doe ongeveer 1 keer per jaar een verkoudheid op.一年に一回ぐらいかぜをひきます。OK
118
119
13.9 答えましょう
120
I. 日本語で答えてください。(Answer the questions in Japanese.)
121
1はい、好きです。ピザやハンバーガーが作れます。Ja, ik heb het graag. Ik kan pizza en hamburgers etc maken.はい、好きです。ピザやハンバーガーが作れます。OK
122
2ほうれんぞうが食べられませんでした。Ik kon geen spinazie eten.ほうれんぞうが食べられませんでした。OK
123
3はい。宿題がたくさんあるし、レポートを書かなきゃいけないし。Ja. Ik heb en veel huiswerk en ik moet een rapport schrijven.はい。宿題がたくさんあるし、レポートを書かなきゃいけないし。OK
124
4車を運転してみたかったです。Ik wilde proberen met een auto te rijden. (En zien wat het gaf)車を運転してみたかったです。OK
125
5秋葉原に行ってみたいです。Ik zou willen proberen naar Akihabara gaan. (En zien wat het geeft)秋葉原に行ってみたいです。OK
126
6一週間に三日、日本語の授業があります。Drie dagen per week heb ik een Japanse les.一週間に三日、日本語の授業があります。OK
127
128
II. 日本語で書いてください。Write about your current part-time job or a former part-time job.
129
1ウェイターの仕事でした。Het was werk als ober.ウエイターの仕事でした。OK
130
2一時間に八百円ぐらいもらいました。Ik kreeg ongeveer 800 yen per uur.一時間に八百円ぐらいもらいました。OK
131
3一週間に五日していました。Ik was het 5 dagen per week aan het doen.一週間に五日していました。OK