ABCDE
1
11. ~たい
2
I. Choose from the list below two things you want to do and two things you don't want to do and make sentences.
3
1ピアノを習いたいです。Ik wil de piano leren.ピアノを習いたいです。OK
4
1外国に住みたいです。Ik wil in het buitenland wonen.外国に住みたいです。OK
5
2学校をやめたくないです。Ik wil niet stoppen met school.学校をやめたくないです。OK
6
2友だちとけんかしたくないです。Ik wil niet vechten met mijn vrienden.友だちとけんかしたくないです。OK
7
8
II. Write if you wanted or did not want todo the following things.
9
0子供の時、学校に行きたかったです。Toen ik een kind was, wilde ik naar school gaan.子供の時、学校に行きたかったです。OK
10
0子供の時、学校に行きたくなかったです。Toen ik een kind was, wilde ik niet naar school gaan.子供の時、学校に行きたくなかったです。OK
11
1子供の時、犬を飼いたかったです。Toen ik een kind was, wilde ik een hond houden.子供の時、犬を飼いたかったです。OK
12
1子供の時、犬を飼いたくなかったです。Toen ik een kind was, wilde ik geen hond houden.子供の時、犬を飼いたくなかったです。OK
13
2子供の時、お菓子を食べたかったです。Toen ik een kind was, wilde ik snoep eten.子供の時、お菓子を食べたかったです。OK
14
2子供の時、お菓子を食べたくなかったです。Toen ik een kind was, wilde ik geen snoep eten.子供の時、お菓子を食べたくなかったです。OK
15
3子供の時、電車に乗りたかったです。Toen ik een kind was, wilde ik in de trein stappen.子供の時、電車に乗りたかったです。OK
16
3子供の時、電車に乗りたくなかったです。Toen ik een kind was, wilde ik niet in de trein stappen.子供の時、電車に乗りたくなかったです。OK
17
4子供の時、歌手になりたかったです。Toen ik een kind was, wilde ik zanger worden.子供の時、歌手になりたかったです。OK
18
4子供の時、歌手になりたくなかったです。Toen ik een kind was, wilde ik geen zangeres zijn.子供の時、歌手になりたくなかったです。OK
19
5子供の時、ゲームをしたかったです。Toen ik een kind was, wilde ik een spel spelen.子供の時、ゲームをしたかったです。OK
20
5子供の時、ゲームをしたくなかったです。Toen ik een kind was, wilde ik geen spelletjes spelen.子供の時、ゲームをしたくなかったです。OK
21
22
11.2 ~たり~たりする
23
I. Translate the following sentences, using ~たり~たり.
24
1週末、映画を見たり、買い物をしたりしました。In het weekend heb ik films bekeken en boodschappen gedaan, etc...週末、映画を見たり、買い物をしたりしました。OK
25
2あした、洗濯したり、勉強したりします。morgen zal ik de was doen en studeren, etc...あした、洗濯したり、勉強したりします。OK
26
3きのう、友だちに会ったり、本を読んだりしました。Gisteren heb ik mijn vriend ontmoet en een boek gelezen, etc...きのう、友だちに会ったり、本を読んだりしました。OK
27
4家で日本語を練習したり、日本の映画を見たりします。Ik oefen thuis Japans en bekijk Japanse films, etc..家で日本語を練習したり、日本の映画を見たりします。OK
28
5今週の週末、山に登ったり、温泉に行ったりしたいです。
Ik wil het weekend van deze week een berg beklimmen en naar een heetwaterbron gaan, etc...
今週の週末、山に登ったり、温泉に行ったりしたいです。OK
29
6りょうでたばこを吸ったり、ビールを飲んだりしてはいけません。Ik mag in de slaapkamer niet roken en geen bier drinken.りょうでたばこを吸ったり、ビールを飲んだりしてはいけません。OK
30
31
II. Answer the questions, using ~たり~たり.
32
1デートの時、映画を見たり、ご飯を食べたりします。In mijn date-tijd, kijk ik films en eet ik maaltijden, etc...デーとの時、映画を見たり、ご飯を食べたりします。OK
33
2休みに旅行したり、アルバイトをしたりします。Tijdens het verlof reis ik en doe ik part-time werk, etc...休みに旅行したり、アルバイトをしたりします。OK
34
3子供の時、よく公園に行ったり、ゲームをしたりしました。Toen ik kind was, ging ik vaak naar het park en speelde ik spelletjes, etc...子供の時、よく公園に行ったり、ゲームをしたりしました。OK
35
4今度の週末、テニスをしたり、友だちの家に行ったりしたいです。Komend weekend wil ik tennisen en naar vrienden thuis gaan, etc...今度の週末、テニスをしたり、友だちの家に行ったりしたいです。OK
36
37
11.3 ~ことがある
38
1日本料理を作ったことがあります。Ik heb Japans eten gemaakt. (de ervaring)日本料理を作ったことがあります。OK
39
1猫を飼ったことがあります。Ik heb een kat gehouden. (de ervaring)猫を飼ったことがあります。OK
40
1ピアノを習ったことがあります。Ik heb de piano geleerd. (de ervaring)ピアノを習ったことがあります。OK
41
2英語を教えたことがありません。Ik heb nooit Engels aangeleerd. (de ervaring)英語を教えたことがありません。OK
42
2山に登ったことがありません。Ik heb nog nooit een berg beklommen. (de ervaring)山に登ったことがありません。OK
43
2ダイエットをしたことがありません。Ik ben nog nooit op dieet geweest. (de ervaring)ダイエットをしたことがありません。OK
44
45
Make questions and answers using the cues.
46
0うそをついたことがありますか。Heb je wel eens gelogen? (de ervaring)うそをついたことがありますか。OK
47
0はい、あります。いいえ、ありません。Ja, dat heb ik. Nee, dat heb ik niet.はい、あります。いいえ、ありません。OK
48
1クラスをサボったことがありますか。Heb je ooit een les overgeslagen? (de ervaring)クラスをサボったことがありますか。OK
49
1はい、あります。いいえ、ありません。Ja, dat heb ik. Nee, dat heb ik niet.はい、あります。いいえ、ありません。OK
50
2富士山に登ったことがありますか。Heb je ooit de berg Fuji beklommen? (de ervaring)富士山に登ったことがありますか。OK
51
2はい、あります。いいえ、ありません。Ja, dat heb ik. Nee, dat heb ik niet.はい、あります。いいえ、ありません。OK
52
53
11.4 Noun A や Noun B
54
1大学の近くに郵便局や喫茶店があります。Er zijn postkantoren en coffeeshops etc in de buurt van de universiteit.大学の近くに郵便局や喫茶店があります。OK
55
2時計や新しいシャツが買いたいです。Ik wil een horloge en een nieuw shirt etc kopen.時計や新しいシャツが買いたいです。OK
56
3誕生日にケーキや花をもらいました。Ik kreeg een cake en bloemen etc voor mijn verjaardag.誕生日にケーキや花をもらいました。OK
57
4休みの日によくデパートや公園に行きます。Op vakantiedagen ga ik vaak naar warenhuizen en parken etc.休みの日によくデパートや公園に行きます。OK
58
5有名人の中で◯◯や××に会いたいです。Onder beroemdheden zou ik graag ◯◯ en xx etc willen ontmoeten.有名人の中で◯◯や××に会いたいです。OK
59
6すしや天ぷらを食べたことがあります。Ik heb sushi en tempura etc gegeten. (de ervaring)すしや天ぷらを食べたことがあります。OK
60
7カラオケで◯◯や××を歌います。Ik zing ◯◯ en ×× etc in karaoke.カラオケで◯◯や××を歌います。OK
61
62
11.6 答えましょう (Questions)
63
I. Answer the following questions about your trip in Japanese.
64
1東京に行きました。Hij ging naar Tokio.東京に行きました。OK
65
2美術館に行ったり、たくさん買い物をしたりしました。Hij ging naar het museum en deed veel winkelen, etc...美術館に行ったり、たくさん買い物をしたりしました。OK
66
3おいしかったです。すしや天ぷらを食べました。Het was heerlijk. Hij at sushi en tempura, etc...おいしかったです。すしや天ぷらを食べました。OK
67
4人がたくさんいて、にぎやかでした。Er waren veel mensen en het was levendig.人がたくさんいて、にぎやかでした。OK
68
5はい、また行きたいです。楽しかったですから。Ja, hij wil er opnieuw naartoe gaan. Omdat het leuk was.はい、また行きたいです。楽しかったですから。OK
69
70
II. Answer the following questions in Japanese.
71
1子供の時、歌手になりたかったです。Toen ik een kind was, wilde ik zanger zijn.子供の時、歌手になりたかったです。OK
72
2はい、猫を飼ったことがあります。Ja, ik heb de ervaring een kat te houden.はい、猫を飼ったことがあります。OK
73
3今は先生になりたいです。教えるのが好きですから。Ik wil nu een leraar worden. Omdat ik van lesgeven hou.今は先生になりたいです。教えるのが好きですから。OK