ABCDE
1
I. 一キロ泳げます
2
A. Change the verbs into the potential forms.
3
1はなせるpotentialis van はなすはなせるOK
4
2できるpotentialis van するできるOK
5
3いけるpotentialis van いくいけるOK
6
4ねられるpotentialis van ねるねられるOK
7
5こられるpotentialis van くるこられるOK
8
6みられるpotentialis van みるみられるOK
9
7やめられるpotentialis van やめるやめられるOK
10
8かりられるpotentialis van かりるかりられるOK
11
9のめるpotentialis van のむのめるOK
12
10まてるpotentialis van まつまてるOK
13
11およげるpotentialis van およぐおよげるOK
14
12はたらけるpotentialis van はたらくはたらけるOK
15
13あめるpotentialis van あむあめるOK
16
17
B. Describe the things that Mary can do.
18
0メアリーさんは一キロ泳げます。Maria kan een kilometer zwemmen.メアリーさんは一キロ泳げます。OK
19
1メアリーさんは日本語の歌が歌えます。Maria kan een Japans liedje zingen.メアリーさんは日本語の歌が歌えます。OK
20
2メアリーさんはバイオリンが弾けます。Maria kan de viool spelen.メアリーさんはバイオリンが弾けます。OK
21
3メアリーさんは空手ができます。Maria kan karate doen.メアリーさんは空手ができます。OK
22
4メアリーさんはすしが食べられます。Mary kan sushi eten.メアリーさんはすしが食べられます。OK
23
5メアリーさんは料理ができます。Mary kan koken.メアリーさんは料理ができます。OK
24
6メアリーさんは日本語で電話がかけられます。Mary kan een telefoongesprek voeren in het Japans.メアリーさんは日本語で電話がかけられます。OK
25
7メアリーさんは車が運転できます。Mary kan een auto besturen.メアリーさんは車が運転できます。OK
26
8メアリーさんはセーターが編めます。Maria kan een trui breien.メアリーさんはセーターが編めます。OK
27
9メアリーさんは日本語で手紙が書けます。Mary kan een brief in het Japans schrijven.メアリーさんは日本語で手紙が書けます。OK
28
10メアリーさんは朝早く起きられます。Maria kan 's morgens vroeg opstaan.メアリーさんは朝早く起きられます。OK
29
11メアリーさんは熱いお風呂に入れます。Maria kan een heet bad nemen.メアリーさんは熱いお風呂に入れます。OK
30
31
F. Answer the questions using the potential verb in the negative.
32
0高すぎて買えませんでした。Het was te duur om te kopen.高すぎて買えませんでした。OK
33
1辛すぎて食べられませんでした。Het was te pikant om te eten.辛すぎて食べられませんでした。OK
34
2難しすぎてできませんでした。Het was te moeilijk om te doen.難しすぎてできませんでした。OK
35
3熱すぎて入れませんでした。Het was te warm om in (het bad) te gaan.熱すぎて入れませんでした。OK
36
4忙しすぎて出かけられませんでした。Het was te druk om uit te gaan.忙しすぎて出かけられませんでした。OK
37
5多すぎて覚えられませんでした。Het was te veel om te onthouden.多すぎて覚えられませんでした。OK
38
6寒すぎて泳げませんでした。Het was te koud om te zwemmen.寒すぎて泳げませんでした。OK
39
40
II. 物価が高いし、人がたくさんいるし。
41
0物価が高いし、人がたくさんいるし、住みたくないです。Omdat de prijzen hoog zijn en omdat er veel mensen zijn wil ik er niet wonen.物価が高いし、人がたくさんいるし、住みたくないです。OK
42
1試験があるし、宿題がたくさんあるし、忙しいです。Omdat er examen is en omdat er veel huiswerk is heb ik het druk.試験があるし、宿題がたくさんあるし、忙しいです。OK
43
2会社に近いし、静かだし、いいです。Omdat het kantoor dichtbij is en omdat het rustig is, is het goed.会社に近いし、静かだし、いいです。OK
44
3先生は厳しいし、長いレポートを書かなきゃいけないし、取りません。
Omdat de leraar streng is en omdat ik een lang rapport moet schrijven, neem ik (het vak) niet.
先生は厳しいし、長いレポートを書かなきゃいけないし、取りません。OK
45
4食べ物がおいしくなかったし、言葉がわからなかったし、楽しくなかったです。
Omdat het eten niet lekker was en omdat ik de taal niet kon begrijpen was het niet leuk.
食べ物がおいしくなかったし、言葉がわからなかったし、楽しくなかったです。OK
46
5かぜをひいているし、きのうもパーティーに行ったし、行きません。
Omdat ik verkouden ben en omdat ik gister ook naar een feestje ging zal ik niet gaan.
かぜをひいているし、きのうもパーティーに行ったし、行きません。OK
47
6漢字が読めないし、文法がわからないし、読めません。
Omdat ik Kanji's niet kan lezen en omdat ik de grammatica niet begrijp kan ik het niet lezen.
漢字が読めないし、文法がわからないし、読めません。OK
48
7日本語が話せるし、もう大人だし、できます。Omdat ik Japans kan spreken en omdat ik ook volwassen ben, kan ik het doen.日本語が話せるし、もう大人だし、できます。OK
49
8うそをつくし、約束を守らないし、好きじゃないです。Omdat hij leugens vertelt en omdat hij beloftes niet houdt vind ik hem niet leuk.うそをつくし、約束を守らないし、好きじゃないです。OK
50
51
III. おいしそうです。
52
A. Describe the folloing pictures using ~そう.
53
0このすしはおいしそうです。Deze sushi ziet er heerlijk uit.このすしはおいしそうです。OK
54
1このケーキは甘そうです。Deze cake ziet er zoet uit.このケーキは甘そうです。OK
55
2このカレーは辛そうです。Deze curry ziet er pikant uit.このカレーは辛そうです。OK
56
3この服は古そうです。Deze kleding lijkt oud te zijn.この服は古そうです。OK
57
4この先生は厳しそうです。Deze professor lijkt streng te zijn.この先生は厳しそうです。OK
58
5この時計は新しそうです。Deze klok lijkt nieuw te zijn.この時計は新しそうです。OK
59
6このやくざはこわそうです。Deze gangster ziet er eng uit.このやくざはこわそうです。OK
60
7この男の人はさびしそうです。Deze man lijkt eenzaam te zijn.この男の人はさびしそうです。OK
61
8この女の人はうれしそうです。Deze vrouw ziet er gelukkig uit.この女の人はうれしそうです。OK
62
9このおじいさんは元気そうです。Deze oude man ziet er gezond uit.このおじいさんは元気そうです。OK
63
10このおばあさんはいじわるそうです。Deze grootmoeder lijkt gemeen te zijn.このおばあさんはいじわるそうです。OK
64
11この女の人は親切そうです。Deze vrouw lijkt aardig te zijn.この女の人は親切そうです。OK
65
12この弁護士は頭がよさそうです。Deze advocaat ziet er slim uit.この弁護士は頭がよさそうです。OK
66
13この学生は眠そうです。Deze student ziet er slaperig uit.この学生は眠そうです。OK
67
14このセーターは暖かそうです。Deze trui lijkt warm te zijn.このセーターは暖かそうです。OK
68
15この子供は悲しそうです。Dit kind lijkt verdrietig te zijn.この子供は悲しそうです。OK
69
70
B. Look at the pictures in A and make sentences as in the example.
71
0おいしそうなすしです。Lekker uitziende sushi.おいしそうなすしです。OK
72
1甘そうなケーキです。Zoet uitziende cake.甘そうなケーキです。OK
73
2辛そうなカレーです。Pikant uitziende curry.辛そうなカレーです。OK
74
3古そうな服です。Oud uitziende kleding.古そうな服です。OK
75
4厳しそうな先生です。Een streng uitziende leraar.厳しそうな先生です。OK
76
5新しそうな時計です。Een nieuw lijkende horloge.新しそうな時計です。OK
77
6こわそうなやくざです。En eng uitziende gangster.こわそうなやくざです。OK
78
7さびしそうな男の人です。Een eenzaam lijkende man.さびしそうな男の人です。OK
79
8うれしそうな女の人です。Een gelukkig uitziende vrouw.うれしそうな女の人です。OK
80
9元気そうなおじいさんです。En gezond uitziende opa.元気そうなおじいさんです。OK
81
10いじわるそうなおばあさんです。Een gemeen uitziende oude vrouw.いじわるそうなおばあさんです。OK
82
11親切そうな女の人です。Een vriendelijk lijkende vrouw.親切そうな女の人です。OK
83
12頭がよさそうな弁護士です。Een slim uitziende advokaat.頭がよさそうな弁護士です。OK
84
13眠そうな学生です。Een slaperig lijkende student.眠そうな学生です。OK
85
14暖かそうなセーターです。Een warm uitziende trui.暖かそうなセーターです。OK
86
15悲しそうな子供です。Een verdrietig lijkend kind.悲しそうな子供です。OK
87
88
IV. 着てみます
89
A. Respond to the following sentences using ~てみる.
90
0着てみます。Ik zal het passen.着てみます。OK
91
1取ってみます。Ik zal (de les) proberen te nemen.取ってみます。OK
92
2見てみます。Ik zal het proberen kijken.見てみます。OK
93
3読んでみます。Ik zal het proberen te lezen.読んでみます。OK
94
4食べてみます。Ik zal het proeven.食べてみます。OK
95
5行ってみます。Ik zal het uitproberen te gaan kijken.行ってみます。OK
96
6聞いてみます。Ik zal het proberen te vragen.聞いてみます。OK
97
7使ってみます。Ik zal het proberen te gebruiken.使ってみます。OK
98
99
V. 紅茶なら飲みました
100
A. Answer the questions as in the example
101
0紅茶なら飲みましたが、コーヒーは飲みませんでした。Ik dronk wel zwarte thee maar geen koffie.紅茶なら飲みましたが、コーヒーは飲みませんでした。OK
102
1自転車なら乗りますが、バイクは乗りません。Ik rijd wel op een fiets maar niet op een motorfiets.自転車なら乗りますが、バイクは乗りません。OK
103
2オーストラリアなら行ったことがありますが、ニュージーランドは行ったことがありません。Ik ben wel naar Australië gegaan, maar ik ben nog nooit in Nieuw-Zeeland geweest.オーストラリアなら行ったことがありますが、ニュージーランドは行ったことがありません。OK
104
3テニスならしますが、ゴルフはしません。Ik speel wel tennis maar geen golf.テニスならしますが、ゴルフはしません。OK
105
4歴史なら興味がありますが、経済は興味がありません。Ik ben wel geïnteresseerd in geschiedenis maar niet in economie.歴史なら興味がありますが、経済は興味がありません。OK
106
5友だちならいますが、彼女はいません。Ik heb wel vrienden maar geen vriendin.友だちならいますが、彼女はいません。OK
107
6日曜日なら出かけられますが、土曜日は出かけられません。Ik kan zondag wel uitgaan maar zaterdag niet.日曜日なら出かけられますが、土曜日は出かけられません。OK
108
109
VI. 一日に二回食べます。
110
0一日に二回食べます。Ik eet 2 keer per dag.一日に二回食べます。OK
111
1一日に三回歯を磨きます。Ik poets 3 keer per dag de tanden.一日に三回歯を磨きます。OK
112
2一日に七時間寝ます。Ik slaap 7 uur per dag.一日に七時間寝ます。OK
113
3一日に三時間勉強します。Ik studeer drie uur per dag.一日に三時間勉強します。OK
114
4一週間に一回部屋を掃除します。Ik maak de kamer 1 keer per week schoon.一週間に一回部屋を掃除します。OK
115
5一週間に二回洗濯します。Ik doe de was 2 keer per week.一週間に二回洗濯します。OK
116
6一週間に三日アルバイトをします。Ik werk 3 dagen per week part time.一週間に三日アルバイトをします。OK
117
7一週間に五日学校に行きます。Ik ga vijf dagen per week naar school.一週間に五日学校に行きます。OK
118
8一ヶ月に一回映画を見に行きます。Ik ga een keer per maand naar de film.一ヶ月に一回映画を見に行きます。OK