ABCDE
1
I. Short Forms Past
2
A. Verbs
3
(a) Change the following verbs into the past affirmatives.
4
0かいたpositief verleden tijd van かくかいたOK
5
1はなしたpositief verleden tijd van はなすはなしたOK
6
2しんだpositief verleden tijd van しぬしんだOK
7
3のんだpositief verleden tijd van のむのんだOK
8
4かけたpositief verleden tijd van かけるかけたOK
9
5いったpositief verleden tijd van いくいったOK
10
6あそんだpositief verleden tijd van あそぶあそんだOK
11
7つくったpositief verleden tijd van つくるつくったOK
12
8でたpositief verleden tijd van でるでたOK
13
9あらったpositief verleden tijd van あらうあらったOK
14
10きたpositief verleden tijd van くるきたOK
15
11ひいたpositief verleden tijd van ひくひいたOK
16
12まったpositief verleden tijd van まつまったOK
17
13いそいだpositief verleden tijd van いそぐいそいだOK
18
14もらったpositief verleden tijd van もらうもらったOK
19
15おどったpositief verleden tijd van おどるおどったOK
20
16せんたくしたpositief verleden tijd van せんたくするせんたくしたOK
21
22
(b) Change the following verbs into the past negatives.
23
0かかなかったnegatief verleden tijd van かくかかなかったOK
24
1みなかったnegatief verleden tijd van みるみなかったOK
25
2すてなかったnegatief verleden tijd van すてるすてなかったOK
26
3しらなかったnegatief verleden tijd van しるしらなかったOK
27
4かけなかったnegatief verleden tijd van かけるかけなかったOK
28
5はかなかったnegatief verleden tijd van はくはかなかったOK
29
6はじまらなかったnegatief verleden tijd van はじまるはじまらなかったOK
30
7つくらなかったnegatief verleden tijd van つくるつくらなかったOK
31
8かえらなかったnegatief verleden tijd van かえるかえらなかったOK
32
9あらわなかったnegatief verleden tijd van あらうあらわなかったOK
33
10こなかったnegatief verleden tijd van くるこなかったOK
34
11いわなかったnegatief verleden tijd van いういわなかったOK
35
12やすまなかったnegatief verleden tijd van やすむやすまなかったOK
36
13おぼえなかったnegatief verleden tijd van おぼえるおぼえなかったOK
37
14うたわなかったnegatief verleden tijd van うたううたわなかったOK
38
15せんたくしなかったnegatief verleden tijd van せんたくするせんたくしなかったOK
39
16うんどうしなかったnegatief verleden tijd van うんどうするうんどうしなかったOK
40
41
B. Adjectives and Nouns.
42
(a) Change the following into the past affirmatives.
43
0たかかったpositief verleden tijd van たかいたかかったOK
44
0げんきだったpositief verleden tijd van げんきなげんきだったOK
45
0がくせいだったpositief verleden tijd van がくせいがくせいだったOK
46
1ゆうめいだったpositief verleden tijd van ゆうめいなゆうめいだったOK
47
2あめだったpositief verleden tijd van あめあめだったOK
48
3あかかったpositief verleden tijd van あかいあかかったOK
49
4かわいかったpositief verleden tijd van かわいいかわいかったOK
50
5みじかかったpositief verleden tijd van みじかいみじかかったOK
51
6しんせつだったpositief verleden tijd van しんせつなしんせつだったOK
52
7やすかったpositief verleden tijd van やすいやすかったOK
53
8きれいだったpositief verleden tijd van きれいなきれいだったOK
54
9いいてんきだったpositief verleden tijd van いいてんきいいてんきだったOK
55
10かっこよかったpositief verleden tijd van かっこいいかっこよかったOK
56
11さびしかったpositief verleden tijd van さびしいさびしかったOK
57
12ねむかったpositief verleden tijd van ねむいねむかったOK
58
59
(b) Change the following into the past negatives.
60
0たかくなかったnegatief verleden tijd van たかいたかくなかったOK
61
0げんきじゃなかったnegatief verleden tijd van げんきにげんきじゃなかったOK
62
0がくせいじゃなかったnegatief verleden tijd van がくせいがくせいじゃなかったOK
63
1いじわるじゃなかったnegatief verleden tijd van いじわるいじわるじゃなかったOK
64
2びょうきじゃなかったnegatief verleden tijd van びょうきびょうきじゃなかったOK
65
3わかくなかったnegatief verleden tijd van わかいわかくなかったOK
66
4かわいくなかったnegatief verleden tijd van かわいいかわいくなかったOK
67
5ながくなかったnegatief verleden tijd van ながいながくなかったOK
68
6べんりじゃなかったnegatief verleden tijd van べんりなべんりじゃなかったOK
69
7あおくなかったnegatief verleden tijd van あおいあおくなかったOK
70
8しずかじゃなかったnegatief verleden tijd van しずかなしずかじゃなかったOK
71
9いいてんきじゃなかったnegatief verleden tijd van いいてんきいいてんきじゃなかったOK
72
10かっこよくなかったnegatief verleden tijd van かっこいいかっこよくなかったOK
73
11おもしろくなかったnegatief verleden tijd van おもしろいおもしろくなかったOK
74
12さびしくなかったnegatief verleden tijd van さびしいさびしくなかったOK
75
76
II. Informal speech
77
A. Using the cues below, make questions about yesterday in informal speech.
78
0きのうテレビを見た。Ik heb gisteren tv gekeken.きのうテレビを見た。OK
79
0きのうテレビを見た?Heb je gisteren tv gekeken?きのうテレビを見た?OK
80
0うん、見た。ううん、見なかった。Ja, ik zag het. Nee, Ik heb het niet gezien.うん、見た。ううん、見なかった。OK
81
1きのうピザを食べた?Heb je gisteren pizza gegeten?きのうピザを食べた?OK
82
2きのう散歩した?Heb je gisteren een wandeling gemaakt?きのう散歩した?OK
83
3きのう図書館で本を借りた?Heb je gisteren een boek geleend in de bibliotheek?きのう図書館で本を借りた?OK
84
4きのううちを掃除した?Heb je het huis gisteren schoongemaakt?きのううちを掃除した?OK
85
5きのううちで料理した?Heb je gisteren thuis gekookt?きのううちで料理した?OK
86
6きのう友だちに会った?Heb je je vrienden gisteren ontmoet?きのう友だちに会った?OK
87
7きのう単語を覚えた?Heb je de woorden van buiten geleerd?きのう単語を覚えた?OK
88
8きのう学校に来た?Ben je gisteren naar school gekomen?きのう学校に来た?OK
89
9きのう家族に電話をかけた?Heb je je familie gisteren gebeld?きのう家族に電話をかけた?OK
90
10きのうコンピューターを使った?Heb je gisteren een computer gebruikt?きのうコンピューターを使った?OK
91
11きのう手紙をもらった?Heb je gisteren een brief ontvangen?きのう手紙をもらった?OK
92
12きのう遊びに行った?Ben je gisteren gaan spelen?きのう遊びに行った?OK
93
13きのう運動した?Heb je gisteren fysieke oefeningen gedaan?きのう運動した?OK
94
14きのうクラスで踊った?Dansde je gisteren in de klas?きのうクラスで踊った?OK
95
96
B. Make questions about childhood in informal speech. How do you answer those questions?
97
0子供の時、元気だった?Was je gezond toen je een kind was?子供の時、元気だった?OK
98
1子供の時、かわいかった?Was jij schattig als je een kind was?子供の時、かわいかった?OK
99
2子供の時、髪が長かった?Toen ik een kind was, was mijn haar lang?子供の時、髪が長かった?OK
100
3子供の時、背が高かった?Toen je een kind was, was je lang?子供の時、背が高かった?OK
101
4子供の時、勉強が好きだった?Toen je een kind was, vond je het leuk om te studeren?子供の時、勉強が好きだった?OK
102
5子供の時、スキーが上手だった?Toen hij een kind was, was hij goed in skiën?子供の時、スキーが上手だった?OK
103
6子供の時、寂しかった?Toen je een kind was, was je eenzaam?子供の時、寂しかった?OK
104
7子供の時、楽しかった?Heb je als kind een leuke tijd gehad?子供の時、楽しかった?OK
105
8子供の時、スポーツが好きだった?Toen je een kind was, vond je sport leuk?子供の時、スポーツが好きだった?OK
106
9子供の時、宿題がきらいだった?Toen ik een kind was, had je een hekel aan huiswerk?子供の時、宿題がきらいだった?OK
107
10子供の時、頭がよかった?Toen je een kind was, was je slim?子供の時、頭がよかった?OK
108
11子供の時、先生はやさしかった?Waren je leraren gemakkelijk toen je een kind was?子供の時、先生はやさしかった?OK
109
12子供の時、いじわるだった?Was je gemeen toen je een kind was?子供の時、いじわるだった?OK
110
111
III. 元気だったと思います
112
A. Make a guess about what the following people were like when they were in high school.
113
(a) メアリーさんについて
114
0メアリーさんは高校の時、元気でしたか?Was Marie gezond toen ze op school zat?メアリーさんは高校の時、元気でしたか?OK
115
0はい、元気だったと思います。Ja, ik denk dat ze gezond was.はい、元気だったと思います。OK
116
0いいえ、元気じゃなかったと思います。Nee, ik denk dat ze niet gezond was.いいえ、元気じゃなかったと思います。OK
117
1かわいかったですか。Was ze schattig?かわいかったですか。OK
118
1はい、かわいかったと思います。Ja, ik vond het schattig.はい、かわいかったと思います。OK
119
1いいえ、かわいくなかったと思います。Nee, ik denk dat dat niet schattig was.いいえ、かわいくなかったと思います。OK
120
2はい、日本語が上手だったと思います。Ja, ik denk dat hij goed was in Japans(e taal).はい、日本語が上手だったと思います。OK
121
2いいえ、日本語が上手じゃなかったと思います。Nee, ik denk niet dat hij goed was in Japans(e taal).いいえ、日本語が上手じゃなかったと思います。OK
122
3はい、人気があったと思います。Ja, ik denk dat het populair was.はい、人気があったと思います。OK
123
3いいえ、人気がなかったと思います。Nee, ik denk dat het niet populair was.いいえ、人気がなかったと思います。OK
124
4はい、よく勉強したと思います。Ja, ik denk dat ik hard gestudeerd heb.はい、よく勉強したと思います。OK
125
4いいえ、あまり勉強しなかったと思います。Nee, ik denk dat ik niet veel heb gestudeerd.いいえ、あまり勉強しなかったと思います。OK
126
5はい、日本に住んでいたと思います。Ja, ik denk dat hij in Japan woonde.はい、日本に住んでいたと思います。OK
127
5いいえ、日本に住んでいなかったと思います。Nee, ik denk dat hij niet in Japan woonde.いいえ、日本に住んでいなかったと思います。OK
128
129
(b) 山下先生につてい
130
1背が高かったですか。
131
1はい、背が高かったと思います。Ja, ik denk dat hij lang was.はい、背が高かったと思います。OK
132
1いいえ、背が高くなかったと思います。Nee, ik denk dat hij niet lang was.いいえ、背が高くなかったと思います。OK
133
2はい、よくデートをしたと思います。Ja, ik denk dat hij vaak een date gedaan heeft.はい、よくデートをしたと思います。OK
134
2いいえ、あまりデートをしなかったと思います。Nee, ik denk dat ik niet veel heb gedate.いいえ、あまりデートをしなかったと思います。OK
135
3はい、よくギターを引いたと思います。Ja, ik denk dat hij vaak gitaar speelde.はい、よくギターを引いたと思います。OK
136
3いいえ、あまりギターを引かなかったと思います。Nee, ik denk dat ik niet veel gitaar heb gespeeld.いいえ、あまりギターを引かなかったと思います。OK
137
4はい、踊るのが上手だったと思います。Ja, ik denk dat hij goed was in dansen.はい、踊るのが上手だったと思います。OK
138
4いいえ、踊るのが上手じゃなかったと思います。Nee, ik denk dat ik niet goed was in dansen.いいえ、踊るのが上手じゃなかったと思います。OK
139
5はい、かっこよかったと思います。Ja, ik denk dat het cool was.はい、かっこよかったと思います。OK
140
5いいえ、かっこよくなかったと思います。Nee, ik denk dat het niet cool was.いいえ、かっこよくなかったと思います。OK
141
142
IV. ロバートさんは病気だったと言っていました
143
A. Report what the followeing people said, using ~と言っていました.
144
0お父さんは、若い時、マイケル・ジャクソンが好きだったと言っていました。
Mijn vader zei dat hij Michael Jackson leuk vond toen hij nog jong was.
お父さんは、若い時、マイケル・ジャクソンが好きだったと言っていました。OK
145
1お父さんは、友だちとよく踊りに行ったと言っていました。Mijn vader zei altijd dat hij vaak met zijn vrienden ging dansen.お父さんは、友だちとよく踊りに行ったと言っていました。OK
146
2お父さんは、踊るのがあまり上手じゃなかったと言っていました。Pa zei dat hij niet erg goed was in dansen.お父さんは、踊るのがあまり上手じゃなかったと言っていました。OK
147
3お父さんは、マイケルの歌をたくさん覚えたと言っていました。Pa zei dat hij veel liedjes van Michael had onthouden.お父さんは、マイケルの歌をたくさん覚えたと言っていました。OK
148
4たけしさんは、先月、かぶきを見に行ったと言っていました。Takeshi zei dat hij vorige maand kabuki ging kijken.たけしさんは、先月、かぶきを見に行ったと言っていました。OK
149
5たけしさんは、かぶきは十二時に始まって、四時に終わったと言っていました。
Takeshi zei dat de kabuki begon om twaalf uur en eindigde om vier uur.
たけしさんは、かぶきは十二時に始まって、四時に終わったと言っていました。OK
150
6たけしさんは、かぶきは長かったと言っていました。Takeshi zei dat de kabuki lang was.たけしさんは、かぶきは長かったと言っていました。OK
151
7たけしさんは、かぶきはおもしろかったと言っていました。Takeshi zei dat de kabuki interessant was.たけしさんは、かぶきはおもしろかったと言っていました。OK
152
8ロバートさんは、きのう大学に行かなかったと言っていました。Robert zei dat hij gisteren niet naar de universiteit ging.ロバートさんは、きのう大学に行かなかったと言っていました。OK
153
9ロバートさんは、病気だったと言っていました。Robert zegt dat hij ziek was.ロバートさんは、病気だったと言っていました。OK
154
10ロバートさんは、薬を飲んで、寝ていたと言っていました。Meneer Robert zei dat hij medicijn nam en sliep.ロバートさんは、薬を飲んで、寝ていたと言っていました。OK
155
156
V. めがねをかけている人です
157
0めがねをかけている人です。Hij is een brildragende persoon.めがねをかけている人です。OK
158
1ご飯を食べている人です。Hij is de rijst etende persoon.ご飯を食べている人です。OK
159
2ビールを飲んでいる人です。Hij is een bierdrinker.ビールを飲んでいる人です。OK
160
3寝ている人です。Hij is de slapende persoon.寝ている人です。OK
161
4歌っている人です。Hij is de zingende persoon.歌っている人です。OK
162
5踊っている人です。Hij is een danspersoon.踊っている人です。OK
163
6ギターを引いている人です。Hij is de gitaar spelende persoon.ギターを引いている人です。OK
164
165
VI. まだ食べていません
166
A. Answer the following questions using まだーていません.
167
0いいえ、まだ食べていません。Nee, ik heb nog niet gegeten.いいえ、まだ食べていません。OK
168
1いいえ、まだ買っていません。Nee, ik heb het nog niet gekocht.いいえ、まだ買っていません。OK
169
2いいえ、まだしていません。Nee, ik heb het nog niet gedaan.いいえ、まだしていません。OK
170
3いいえ、まだ書いていません。Nee, ik heb het nog niet geschreven.いいえ、まだ書いていません。OK
171
4いいえ、まだ飲んでいません。Nee, ik heb nog niet gedronken.いいえ、まだ飲んでいません。OK
172
5いいえ、まだ食べていません。Nee, ik heb nog niet gegeten.いいえ、まだ食べていません。OK
173
6いいえ、まだ覚えていません。Nee, dat heb ik nog niet van buiten geleerd.いいえ、まだ覚えていません。OK
174
175
VII. 天気がいいから、遊びに行きます
176
A. Match up the phrases to make sense.
177
1魚がきらいだから、すしを食べません。Ik eet geen sushi omdat ik niet van vis houd.魚がきらいだから、すしを食べません。OK
178
2試験が終わったから、今はひまです。Aangezien het examen voorbij is, ben ik nu vrij.試験が終わったから、今はひまです。OK
179
3旅行に行ったから、お金がありません。Ik ben op reis geweest, dus ik heb geen geld.旅行に行ったから、お金がありません。OK
180
4コンサートの切符を二枚もらったから、行きませんか。Ik heb twee kaartjes voor het concert, dus waarom gaan we niet?コンサートの切符を二枚もらったから、行きませんか。OK
181
5天気がよくなかったから、遊びに行きませんでした。Ik ging niet om plezier te maken omdat het geen goed weer was.天気がよくなかったから、遊びに行きませんでした。OK
182
6クラスが始まるから、急ぎましょう。De klas begint, dus laten we opschieten.クラスが始まるから、急ぎましょう。OK