ABCDE
1
I. 図書館で雑誌を読みます。
2
A. Change the following verbs into ~ます and ません.
3
0たべます
4
0たべません
5
1のみますNOK
6
1のみませんNOK
7
2ききますNOK
8
2ききませんNOK
9
3みますNOK
10
3みませんNOK
11
4しますNOK
12
4しませんNOK
13
5はなしますNOK
14
5はなしませんNOK
15
6いきますNOK
16
6いきませんNOK
17
7きますNOK
18
7きませんNOK
19
8かえりますNOK
20
8かえりませんNOK
21
9ねますNOK
22
9ねませんNOK
23
10よみますNOK
24
10よみませんNOK
25
11おきますNOK
26
11おきませんNOK
27
12べんきょうしますNOK
28
12べんきょうしませんNOK
29
30
B. Look at the pictures below and make sentences using the cues.
31
0二時に図書館で雑誌を読みます。
32
1四時半にうちで音楽を聞きます。Ik luister thuis om half vijf naar muziek.四時半にうちで音楽を聞きます。OK
33
2土曜日に学校でテニスをします。Ik speel op zaterdag tennis op school.土曜日に学校でテニスをします。OK
34
3五時にマクドナルドでハンバーガーを食べます。Ik ga om 5 uur een hamburger eten bij McDonald's.五時にマクドナルドでハンバーガーを食べます。OK
35
4三時に喫茶店でコーヒーを飲みます。Ik ga om 3 uur koffie drinken in een koffiebar.三時に喫茶店でコーヒーを飲みます。OK
36
5今晩うちでテレビを見ます。Ik zal vanavond thuis tv kijken.今晩うちでテレビを見ます。OK
37
6毎日大学で日本語を話します。Elke dag spreek ik Japans op de universiteit.毎日大学で日本語を話します。OK
38
39
C. Look at the pictures below and make sentences using the cues.
40
0一時に郵便局に行きます。
41
1三時に図書館に行きます。Ik ga om drie uur naar de bibliotheek.三時に図書館に行きます。OK
42
2八時半に学校に来ます。Ik kom om half negen naar school.八時半に学校に来ます。OK
43
3日曜日に喫茶店に来ます。Ik kom zondag naar een coffeeshop.日曜日に喫茶店に来ます。OK
44
4五時半にうちに帰ります。Ik zal om half zes naar huis terugkeren.五時半にうちに帰ります。OK
45
5あしたアメリカに帰ります。Ik zal morgen naar Amerika terugkeren.あしたアメリカに帰ります。OK
46
47
II. 何時に起きますか。
48
A. Look at Mary's schedule and answer the following questions.
49
1七時半に起きます。Ik sta om half acht op.七時半に起きます。OK
50
2八時半に学校に行きます。Ik ga om half negen naar school.八時半に学校に行きます。OK
51
3十二時に昼ご飯を食べます。Ik lunch om twaalf uur.十二時に昼ご飯を食べます。OK
52
4三時にコーヒーを飲みます。Ik zal om drie uur koffie drinken.三時にコーヒーを飲みます。OK
53
5五時にうちに帰ります。Ik zal om vijf uur naar huis terugkeren.五時にうちに帰ります。OK
54
6八時に勉強します。Ik zal om acht uur studeren.八時に勉強します。OK
55
7十一時半に寝ます。Ik ga om half twaalf naar bed.十一時半に寝ます。OK
56
57
III. コーヒーを飲みませんか。
58
A. Make suggestions using the cues below.
59
0コーヒーを飲みませんか。
60
1映画を見ませんか。Zullen we naar een film kijken?映画を見ませんか。OK
61
2私のうちに来ませんか。Zullen we naar mij thuis komen?私のうちに来ませんか。OK
62
3テニスをしませんか。Zullen we tennis spelen?テニスをしませんか。OK
63
4晩ご飯を食べませんか。Zullen we avondmaal eten?晩ご飯を食べませんか。OK
64
5図書館で勉強しませんか。Zullen we in de bibliotheek studeren?図書館で勉強しませんか。OK
65
6喫茶店で話しませんか。Zullen we praten in een coffeeshop?喫茶店で話しませんか。OK
66
7うちでお茶を飲みませんか。Zullen we thuis thee drinken?うちでお茶を飲みませんか。OK
67
8音楽を聞きませんか。Zullen we naar muziek luisteren?音楽を聞きませんか。OK